บทวิเคราะห์

OR ยังขยายกิจการต่อเนื่องในปี 2024E M&A ยังอยู่บนโต๊ะเจรจา แนะนำ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 22.00 บาท


20 พฤศจิกายน 2566