บทวิเคราะห์

BAFS เป้าปี 2024E ยังโตตามคาด แต่มีความเสี่ยงจากนักท่องเที่ยวฟื้นช้า แนะนำ "ถือ" ราคาเป้าหมาย 28.00 บาท


20 พฤศจิกายน 2566
112