Fund / Insurance

อินทรประกันภัยเปิดตัว “Smart Claim” อนุมัติ เคลมจบภายใน 30 นาที


16 พฤศจิกายน 2566
บริษัท อินทรประกันภัย หนึ่งในสายธุรกิจหลักของไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ พัฒนา “Smart Claim” ที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ สามารถพิจารณาประเมินความเสียหายกรณีเกิดอุบัติเหตุ และส่งอนุมัติ เคลมได้ทันที ลดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้จบลงภายใน 30 นาที 

คอลัมภ์ Fund อินทรประกันภัยเปิดตัว “Smart Claim”.jpg

นายธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เดินหน้าพัฒนาระบบ “Smart Claim” เพื่อปรับปรุงกระบวนการหรือขั้นตอนภายในบริษัทฯ และเปิดดำเนินการเฟสแรกสำหรับเคลมประกันภัยรถยนต์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ มองว่ากระบวนการต่าง ๆ ของการเคลมประกันภัยรถยนต์ในอดีต มีความยุ่งยากและซับซ้อน ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการนาน ไม่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ายุคดิจิทัลที่ต้องการความง่าย สะดวก และรวดเร็ว ดังนั้นการนำ Smart Claim มาปรับใช้ จะช่วยให้การทำงานของเจ้าหน้าที่เคลมประกันภัย (Surveyor) ซึ่งเป็นบุคคลแรกที่จะพบกับลูกค้าในพื้นที่เกิดอุบัติเหตุ สามารถพิจารณาประเมินความเสียหาย ร่วมเจรจาสรุปความเสียหายกับคู่กรณี และหากเข้าข่ายกรณีของ Smart Claim ก็สามารถส่งพิจารณาอนุมัติเคลมได้ทันที โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการเรื่องเคลมภายใน 30 นาที”

นอกจากนี้ สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากระบบ Smart Claim คือ หากความเสียหายไม่เกิน 5,000 บาท โดยที่ถ้าคู่กรณีไม่มีประกันหรือถือประกันภัย ประเภท 3 และเป็นฝ่ายถูก ทางอินทรประกันภัยสามารถพิจารณาอนุมัติค่าสินไหมได้ทันที วงเงินสูงสุด 5,000 บาทต่อกรณี ดูแลทั้งความเสียหายต่อตัวรถ ทรัพย์สินอื่น และ/หรือ การบาดเจ็บของคู่กรณี พร้อมทั้งสามารถโอนเงินค่าสินไหมเข้าบัญชีของคู่กรณีที่เป็นฝ่ายถูกได้ทันที (หากมีเอกสารจำเป็นครบถ้วน) ทำให้ลูกค้าของอินทรประกันภัยและคู่กรณีไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สาขา และลดโอกาสการเกิดค่าใช้จ่ายเรียกร้องเพิ่มเติม ซึ่งจะมีผลต่อเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุของผู้เอาประกันภัย  

สำหรับลูกค้าที่ต้องการสอบถามเรื่องการเคลมประกันภัยรถยนต์เพิ่มเติม หรือสนใจผลิตภัณฑ์ของอินทรประกันภัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านช่องทางของบริษัทฯ ดังนี้

•    ศูนย์ดูแลลูกค้า โทร. 0-2636-5656 

•    Website: www.indara.co.th  
•    Facebook: Thai Group

•    Line: @thaigroup