Fund / Insurance

ไทยประกันชีวิต จัดงาน We Love We Run We Share Running


16 พฤศจิกายน 2566
ไทยประกันชีวิต จัดงาน “We Love We Run We Share Running” ส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดี พร้อมมอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการสมัคร สมทบโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก” เป็นค่าใช้จ่ายผ่าตัดผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

คอลัมภ์ Fund ไทยประกันชีวิตจัดงาน We Love We Run We Share Running.jpg

นางสาวฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท ไทยดอทรัน จำกัด ผู้ก่อตั้งเพจไทยรัน จัดงาน “We Love We Run We Share Running” งานวิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 5 กิโลเมตร ณ สวนเบญจกิติ ภายใต้แคมเปญ “We Love We Run We Share 2023” บนแนวคิดให้รักดูแลชีวิต ให้การแบ่งปันดูแลหัวใจ

โดยแคมเปญ We Love We Run We Share 2023 เป็นแคมเปญที่มุ่งส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการใส่ใจดูแลสุขภาพ ผ่านการจัดกิจกรรมวิ่งแบบ Virtual Run หรือวิ่งสะสมระยะทาง ซึ่งประกอบด้วย 3 ซีรีส์ตลอดปี 2566 ได้แก่ ซีรีส์ 1 : Share Your Love แบ่งปันความรัก, ซีรีส์ 2 : Share Your Smile แบ่งปันรอยยิ้ม และ:ซีรีส์ 3 : Share Your Happiness แบ่งปันความสุข

นอกเหนือจากการส่งเสริมสุขภาพดีแบบครบวงจร แคมเปญนี้ยังมุ่งส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการให้และการแบ่งปัน โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จะนำไปสมทบทุนโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ เพื่อชีวิตใหม่หัวใจเด็ก” สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายผ่าตัดผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบันสามารถส่งมอบเงินแล้วรวม  ทั้งสิ้น 13,000,000 บาท ช่วยเหลือผ่าตัดผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการ จำนวน 65 ราย

ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมรณณรงค์วิ่งปลอดขยะ เชิญชวนนักวิ่งร่วมโครงการ Upcycling ทิ้งได้บุญ โดยทิ้งขยะพลาสติกในกล่องรับขยะ ซึ่งบริษัทฯ จะรวบรวมขยะพลาสติกนำไปมอบให้วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อเข้ากระบวนการรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าต่าง ๆ เช่น ผ้าจีวร ผ้าห่มกันหนาว

“ไทยประกันชีวิตดำเนินธุรกิจภายใต้เจตนารมณ์ทางธุรกิจในการเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต การประกันสุขภาพ และการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล หรือ Life & Financial Solutions พร้อมมุ่งส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้กับคนไทย ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ บนแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพดีครบวงจร หรือ Eco-Health System” นางสาวฐิติมา กล่าว