Fund / Insurance

วิริยะประกันภัย มอบเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ ให้ตำรวจรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน


09 พฤศจิกายน 2566
วิริยะประกันภัยมอบเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอ.jpg
วิริยะประกันภัย ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน มอบเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ให้ตำรวจภูธรภาค 5 
พล.ต.ท.เผ่าไทย ทองธิว กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ จำนวน 159 เครื่อง ให้แก่ พล.ต.ต.ดุลเดชา อาชวะสมิตระกูล รักษาราชการแทน รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 (ภาคเหนือ) 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอันเนื่องมาจากการขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมา และบริษัทฯ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ช่วยลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตบนท้องถนนให้น้อยลง ณ ตำรวจภูธรภาค 5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่