ข่าวประชาสัมพันธ์

WINDOW แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายไอพีโอ เคาะราคา 2.10 บ./หุ้น


13 ตุลาคม 2566
WINDOW_photo_แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายไอพีโอ.jpg
คุณอภิรุม ปัญญาพล ประธานกรรมการ คุณวิพงษ์ รัตนศิริวิไล กรรมการ คุณธนินทร์ รัตนศิริวิไล กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณภาทินันท์ ตันติวาสิน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ("WINDOW") พร้อมด้วย คุณเศรษฐลักษณ์ ณรงค์วโรดม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และคุณวีรยา ศรีวัฒนะ หัวหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน  พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงในฐานะผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายทั้ง 5 บริษัทหลักทรัพย์ ร่วมลงนามในสัญญา และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ภายหลังพิธีลงนามแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ WINDOW ไม่เกิน 244.20 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.10 บาท กำหนดเปิดให้จองซื้อหุ้นในระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2566 และคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เร็วๆ นี้

นอกจากนี้ แต่งตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 5 บริษัทหลักทรัพย์ นำโดย บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น วันที่ 12 ต.ค. 2566 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก