ส่องหุ้นร้อน

ส่องหุ้นร้อน 26/9/66


26 กันยายน 2566
94

1788364.jpg

ราคาหุ้นของ SAV ปรับลงไปแตะจุดต่ำสุดที่ราคา 16.50 บาท จากราคาจองซื้อ 19.00 บาท โดยที่บริษัท เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทสามารถ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ปัจจุบันถือหุ้น 100% ในบริษัท แคมโบเดีย แอร์ทราฟฟิค เซอร์วิส จำกัด หรือ CATS ซึ่งจัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศกัมพูชา ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการจราจรทางอากาศในประเทศกัมพูชาแต่เพียงรายเดียวตามสัญญาสัมปทานจำนวน 49 ปี (ปี 2545-2594) ให้บริการครอบคลุมสนามบินทุกแห่งและเส้นทางการบินในเขตน่านฟ้าทั้งหมดของประเทศกัมพูชา