Talk of The Town

EP ออกหุ้นกู้ 2 ชุดใหม่ วงเงินไม่เกิน 1,270 ลบ. ชูดอกเบี้ย 6.25-6.70% เปิดจอง 22-26 ก.ย.นี้


21 กันยายน 2566
487
บมจ.อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (EP) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทครั้งที่ 2/2566 จำนวน 2ชุด เสนอขายมูลค่ารวมไม่เกิน 770 ล้านบาท และมีสำรองเพิ่มเติม มูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท  ได้แก่ ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 3 เดือน ผลตอบแทน 6.25% ต่อปี และชุดที่ 2 อายุ อายุ 2 ปี 6 เดือนผลตอบแทน 6.70%  เปิดจองระหว่างวันที่ 22-26 ก.ย.นี้ ระดมทุนเพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอน และเป็นเงินทุนหมุนเวียน ผู้ลงทุนมั่นใจได้จ่ายดอกเบี้ยครบ และตรงตามกำหนดทุกครั้ง ฟากผู้บริหาร “ยุทธ ชินสุภัคกุล” เผยเตรียมพร้อมเดินเครื่องจ่ายไฟโรงไฟฟ้าพลังงานลมเวียดนาม กำลังผลิต 160 MW  โดยเริ่มทยอย COD ภายในไตรมาส 3-4/66 คาดผลักดันรายได้รวมปีนี้โตเกิน 50%

EP ออกหุ้นกู้ 2 ชุดใหม่ .jpg

นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมออกหุ้นกู้ 2 ชุดใหม่  วงเงินรวมไม่เกิน 1,270 ล้านบาท  ได้แก่ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 3 เดือน ผลตอบแทน 6.25% และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราผลตอบแทน 6.7% เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งจำนวนของหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ที่เสนอขาย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 770 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 500 ล้านบาท  รวมจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,270 ล้านบาท  โดยคาดว่าจะเปิดจองได้ระหว่างวันที่ 22-26 ก.ย.นี้  

สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทฯ เตรียมนำเงินไปใช้สำหรับชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน และเพื่อใช้ทดแทนกระแสเงินสด และ/หรือคืนเงินกู้ยืมที่ใช้จ่ายคืนหุ้นกู้ของบริษัทฯ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

"บริษัทฯ มั่นใจว่าการเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุดใหม่นี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนเหมือนเช่นเคย โดยหุ้นกู้ทุกรุ่นที่ออกโดย EP ที่ผ่านมานั้นสามารถจ่ายอัตราดอกเบี้ยได้ครบ และตรงตามกำหนดทุกรุ่น เป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงศักยภาพการบริหารสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ ที่มีความแข็งแกร่ง และนำเงินที่
ได้จากการระดมทุนนี้ไปใช้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งสามารถนำไปขยายการลงทุน เพื่อผลักดันผลประกอบการให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว" นายยุทธกล่าว

สำหรับภาพรวมธุรกิจในปี 2566 บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายรายได้เติบโตมากกว่า 50% เนื่องจากบริษัทฯ ขยายพอร์ตโรงไฟฟ้าทั้งในไทยและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยภายในไตรมาส 3-4 ของปีนี้ บริษัทฯ จะเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม กำลังการผลิต 160 เมกะวัตต์ (MW) ในประเทศเวียดนาม มูลค่าการลงทุนประมาณ 223.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 7,040.92 ล้านบาท 

ทั้งนี้หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดดังกล่าวจะเสนอขายผ่าน บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด, บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
EP