Fund / Insurance

BLA หนุนสร้างความเข้าใจ-ใส่ใจสุขภาพสูงวัย รับมือโรคร้ายอัลไซเมอร์


21 กันยายน 2566
184
กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมรณรงค์เนื่องในวันอัลไซเมอร์โลก 21 กันยายน ของทุกปี ชวนคนไทยตระหนักถึงการใส่ใจสุขภาพ ผ่านแบบประกัน แฮปปี้ ซีไอ ที่ช่วยสร้างความอุ่นใจด้วยผลประโยชน์ที่คุ้มค่า ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงรวมถึงโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ที่พบเพิ่มมากขึ้นในผู้สูงอายุ รับเงินก้อน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 

BLA หนุนสร้างความเข้าใจ copy.jpg

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)(BLA)  เปิดเผยว่า แนวโน้มประเทศไทยที่ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ซึ่งหนึ่งในโรคร้ายแรงที่ถือเป็นภัยคุกคามของผู้สูงอายุที่กำลังเพิ่มมากขึ้นคือ โรคอัลไซเมอร์ ที่ส่งผลกระทบทั้งด้านสุขภาพและจิตใจของผู้ป่วย รวมถึง ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และความต้องการการดูแลระยะยาวซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อครอบครัวและคนใกล้ชิด

ทั้งนี้ เนื่องในวันอัลไซเมอร์โลก วันที่  21 กันยายนนี้ กรุงเทพประกันชีวิตขอร่วมรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและทำความเข้าใจของโรคดังกล่าว รวมทั้งเตรียมแผนการรับมือทั้งด้านสุขภาพและการวางแผนด้านการเงิน เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยและคนใกล้ชิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้พัฒนาแบบประกัน “แฮปปี้ ซีไอ” ซึ่งเป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงที่มักพบบ่อย 6 กลุ่ม ซึ่งนอกจากจะให้ความคุ้มครองกลุ่มโรคที่มักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุอย่างโรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์และโรคพาร์กินสันแล้ว ยังรวมไปถึงกลุ่มโรคมะเร็งและเนื้องอก กลุ่มโรคที่เกียวกับหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มโรคที่เกียวกับเส้นเลือดสมองและระบบประสาท กลุ่มโรคที่เกียวกับไต กลุ่มโรคที่เกียวกับการติดเชื้ออย่างรุนแรง

สำหรับจุดเด่นของแบบประกันโรคร้ายแรง “แฮปปี้ ซีไอ” คือผลประโยชน์ที่คุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายแรงระหว่างสัญญาหรือมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญาสามารถรับเงินก้อน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมแฮปปี้ ซีไอ ที่ชำระแล้วสะสมตามจริงแล้วแต่จำนวนใดมากกว่า โดยรับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 100,000 บาท สูงสุด 5 ล้านบาท คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี สบายใจกับเบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญาไม่เพิ่มตามอายุ และเลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้ทั้งแบบ 20 ปี หรือถึงอายุ 99 ปี อีกทั้งยังสามารถนำเบี้ยประกันภัยไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจริง สูงสุด 25,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

“กรุงเทพประกันชีวิต เราใส่ใจดูแลทุกคนทุกช่วงเวลา แบบประกัน แฮปปี้ ซีไอ นี้ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถช่วยผ่อนภาระค่าใช้จ่ายในวันที่สุขภาพเปลี่ยนแปลง มอบความอุ่นใจให้พร้อมรับการรักษาด้วยความคุ้มครองตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ช่วยให้ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างคลายกังวล” นายโชนกล่าว
BLA