ข่าวประชาสัมพันธ์

SABINA ร่วมให้ข้อมูล Opp Day เดินหน้าปันผล 100% ของกำไรสุทธิ


24 สิงหาคม 2566
SABIthumbnail_ออฟเดย์Q2-23.jpg
นางสาวดวงดาว มหะนาวานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานคณะกรรมการบริหาร และนายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA ร่วมให้ข้อมูลผลประกอบการครึ่งแรก ปี 2566 ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) โดยบริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่ 1,730.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.2% และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 230.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) อยู่ที่ 13.3% ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ และมั่นใจว่าจะรักษาการเติบโตไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าจ่ายปันผลในอัตรา 100% ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดจ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.66 บาท กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566  และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 กันยายน 2566