ส้มซ่าส์ขาเม้าส์

PQS แห่จองคึกคักสุดขีด


07 กุมภาพันธ์ 2566
PQS แห่จอง.jpg

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) หรือ PQS ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตแป้งมันสำปะหลังกว่า 20 ปี หุ้นน้องใหม่ IPO กระแสตอบรับร้อนแรงทะลุมิติ! เปิดให้จอง 7-9 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 170 ล้านหุ้น พบวันแรกยอดจองซื้อสุดคึกคัก “เสกสรรค์ ธโนปจัย” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน จับมือ “ธีรฉัตร ศิลปสนธยานนท์” ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยยอดจองทะลัก แสดงถึงความเชื่อมั่นในธุรกิจของ PQS และความเชื่อมั่นต่อผู้บริหาร ที่มีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นเป็นผู้ผลิตส่งออกแป้งมันสำปะหลัง แป้งมันสำปะหลังดัดแปร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องในระดับชั้นนำของอาเซียน ด้าน “สมยศ ชาญจึงถาวร” ประธานกรรมการบริหาร PQS ระบุแผนระดมทุนครั้งนี้จะเพิ่มศักยภาพในการเติบโต และความสามารถในการแข่งขัน ที่มีเป้าหมายพัฒนาที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าแป้งมันสำปะหลังที่ผลิต มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในระดับสากล รวมถึงระบบบริหารจัดการที่ดี ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขณะที่ “รัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PQS ย้ำผลประกอบการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ สะท้อนงบ (ปี 2562-2564) มีรายได้รวม 1,255.70 ล้านบาท, 1,282.05 ล้านบาท และ 2,254.03 ล้านบาทตามลำดับ และมีกำไรสุทธิ 65.75 ล้านบาท, 82.09 ล้านบาท และ 313.82 ล้านบาทตามลำดับ  สำหรับโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังแห่งใหม่ที่จะใช้เงินลงทุนจากการระดมทุนในครั้งนี้ จะเพิ่มกำลังผลิตและแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพให้กับบริษัท ตามเป้าหมายและสร้างการเจริญเติบโตด้านรายได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้บริษัทยังคงยึดการขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักการ Bio Economy เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร สร้างงานสร้างอาชีพให้เกษตรกรไทยเติบโตอย่างมั่นคง พร้อมแนวคิดและเทคโนโลยีขับเคลื่อนสู่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันกับชุมชนและสังคมอย่างกลมกลืน
PQS