The IPO

8 จุดเด่นหุ้น COCOCO


24 กรกฎาคม 2566
8 จุดเด่น บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) หรือ COCOCO ผู้ผลิตและจำหน่าย ส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวรายใหญ่ของไทย อีกทั้งมีธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์แบบเปียกเพื่อสุขภาพสำหรับสุนัขและแมวภายใต้ตราสินค้า Moochie รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากโปรตีนพืช 
24225.jpg
1. มะพร้าว
 เป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิต-จำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออก ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่แปรรูปจากมะพร้าวและผลไม้รายใหญ่ของไทย เช่น กะทิบรรจุกระป๋อง กะทิบรรจุกล่องยูเอชที (UHT) กะทิพาสเจอร์ไรส์ น้ำมะพร้าวบรรจุกระป๋อง น้ำมะพร้าวกล่องยูเอชที (UHT) น้ำมะพร้าวพาสเจอร์ไรส์ ขนมมะพร้าว และอาหารสำเร็จรูป ภายใต้ตราสินค้า Thaicoco, Cocoburi รวมถึงการผลิตสินค้าเพื่อการอุตสาหกรรม
โดยจากความเป็นผู้เชี่ยวชาญครบวงจร และประสบการณ์ที่ยาวนานในวงการ ที่สำคัญมีทำเลที่ตั้งในประเทศไทยอันเหมาะสมที่สุดต่ออุตสาหกรรมนี้ทั้งในแง่คุณภาพสายพันธุ์ และปริมาณ จึงมีความได้เปรียบคู่แข่งในการจัดหาวัตถุดิบผลิต 

2. ฐานลูกค้าทั่วโลก
มีฐานลูกค้าในต่างประเทศ 90 ประเทศทั่วโลก  ทั้งในกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือและใต้ กลุ่มประเทศยุโรป กลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก กลุ่มประเทศเอเชียใต้ กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง กลุ่มประเทศโอเชียเนีย กลุ่มประเทศแอฟริกา และยังมีฐานลูกค้าในประเทศที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารและเป็นตัวแทนการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศอื่นอีก
ทั้งนี้ในปี 2563-2565 และงวด 3 เดือนแรกปี 2566 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการจำหน่ายสินค้าต่างประเทศต่อในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 83:17 ร้อยละ 85:15 ร้อยละ 79:21 และร้อยละ 79:21 ของรายได้จากการขาย

3. การผลิตทันสมัย สินค้ามาตรฐานสูง
เริ่มต้นจากที่มาวัตถุดิบผลิตจะคัดสรรซื้อจากโรงรับซื้อที่ได้รับมาตรฐาน และมีคุณภาพ อาทิ มาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) และ HACCP จากนั้นทุกกระบวนการผลิตอยู่ภายใต้ระบบควบคุมที่รัดกุม มีเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ทันสมัยพร้อมผู้เชี่ยวชาญดูแลขั้นตอนระหว่างกระบวนการโดยตลอด ได้มาตรฐานผลิตด้วยการรับรองระดับสากล ขณะที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ เช่น มาตรฐาน TAS 9023-2007 GMP Codex Alimentarius, มาตรฐาน TAS 9024-2007 HACCP Codex Alimentarius, มาตรฐาน International Food Standard (IFS), มาตรฐาน Global Standard For Food Safety (BRC) และได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย “ฮาลาล” รวมทั้งมาตรฐาน Sedex และการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตสินค้าและชื่อสินค้าของ FDA ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

4. งบการเงินแข็งแกร่ง
ในช่วง 3 ปีย้อนหลังปี 2563-2565 พบว่าบริษัทฯ มีรายได้รวม 3,036.33 ล้านบาท 3,481.71 ล้านบาท และ 3,381.16 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิ 69.46 ล้านบาท 241.88 ล้านบาท และ 302.22 ล้านบาท ตามลำดับ และมีอัตรากำไรสุทธิ 2.29%, 6.95% และ 8.94% ตามลำดับ และในช่วงไตรมาส 1/2566 (ม.ค.-มี.ค.2566) บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 859.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.36% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2565 มีรายได้อยู่ที่  839.42 ล้านบาท และมีกำไรอยู่ที่ 66.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.55% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2565 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 61.63 ล้านบาท 

5. มุ่งเน้นวิจัยและพัฒนา
บริษัทมีทีมงานวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ (สำนักงานใหญ่ในจังหวัดนนทบุรี) ทีมงานวิจัยและพัฒนาสินค้า (โรงงานในจังหวัดราชบุรี) และทีมงานพัฒนาธุรกิจร่วมกันทำงานในการคิดค้น พัฒนา และผลิตสินค้าที่เกี่ยวกับมะพร้าวและผลไม้ให้สอดคล้องกับการสำรวจสินค้าที่ได้รับความนิยมในการบริโภคในต่างประเทศ บริษัทได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง อาทิ ปี 2560 ได้รับรางวัล Gulf Food Award  จากงานแสดงสินค้า Gulf Food ประเทศดูไบ ของสินค้าเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวอัดแก๊ส “Sparkling coconut water”  ปี 2561 ได้รับรางวัล Selection SIAL INNOVATION สินค้า “Roasted coconut bite”  ปี 2565 ได้รับรางวัล Silver award จากงาน SIAL INNOVATION PARIS 2022 จากผลิตภัณฑ์ไข่น้ำแช่แข็ง (ผำ) “Frozen Wolffia cube” และปี 2566 ได้รับรางวัล Selection SIAL INNOVATION PARIS 2022 ของสินค้า THAI PLANT BASED FOOD กลุ่ม Asia appetizer และรางวัล Finalist SIAL INNOVATION PARIS 2022 ของสินค้า “HARGAO” เป็นต้น

6. พร้อมเติบโตยิ่งขึ้น
บริษัทมีแผนการระดมทุนเข้าตลาดหลักทรัพย์รองรับโอกาสทางธุรกิจ โดยเงินที่คาดจะได้นำไปใช้ขยายกำลังการผลิต ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว (COCOCO) โดยซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อผลิตน้ำมะพร้าว ขยายกำลังผลิตน้ำมะพร้าวจากประมาณ 110,000 ตัน/ปี เป็น 218,000 ตัน/ปี รวมถึงขยายคลังสินค้าเพื่อรองรับการจัดเก็บผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าว อีกทั้งเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อขยายประเภทสินค้าในผลิตภัณฑ์ขนมกินเล่นของสุนัขและแมว รวมถึงซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อขยายประเภทสินค้าในไอศกรีม ทั้งหมดนี้จะสนับสนุนให้ระยะยาวฐานรายได้จะก้าวกระโดด เพิ่มความคล่องตัวด้านการวางแผนการตลาด พร้อมประสิทธิภาพทำกำไรสูงขึ้น

7. รักษ์โลก
มีแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างตระหนักถึงการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนใกล้เคียงเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยมีมาตรการควบคุมมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ เช่น การควบคุมน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ปลูกต้นไม้บริเวณรอบโรงงานเพื่อป้องกันมลพิษทางเสียง เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นสร้างอาชีพให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนโดยมีการว่าจ้างคนในท้องถิ่นเป็นพนักงานของบริษัท และส่งเสริมคนในชุมชนในการปลูกมะพร้าวเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว เป็นต้น

8. มีปันผล 
มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ


รายละเอียดเพิ่มเติม
ไอพีโอจำนวน 370 ล้านหุ้น
พาร์ 0.50 บาท
เข้าซื้อขายตลาด SET
ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด

24224.jpg