Digital Asset

RealX ขายโทเคนดิจิทัลผ่านแอปฯ TokenX เปิดจอง 1-31 ก.ค.นี้ 182 บ./โทเคน


22 มิถุนายน 2566
330
“เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล” เตรียมเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน “เรียลเอ็กซ์” จำนวนประมาณ 19 ล้านโทเคน เปิดจองซื้อวันที่ 1-31 กรกฎาคมนี้ ที่ราคาโทเคนละ 182 บาท ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน “Token X” ครั้งแรกของการลงทุนในคอนโดฯ หรู “พาร์ค ออริจิ้น” 3 ทำเลกลางเมือง พร้อมพงษ์ พญาไท ทองหล่อ ผ่านโทเคนดิจิทัล ระยะเวลาลงทุนในโครงการ 10 ปี ชูจุดเด่นรับผลตอบแทนสม่ำเสมอเป็นรายไตรมาสจากค่าเช่าและการขายคอนโดฯ พร้อมีประกันรายรับสุทธิของโครงการ 5 ปีแรก ที่ 4-5% ต่อปี
RealX ขายโทเคนดิจิทัลผ่านแอปฯ .jpg
ดร.วีรพงษ์ ชุติภัทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน “เรียลเอ็กซ์” กล่าวว่า โทเคนดิจิทัลดิจิทัลเพื่อการลงทุน “เรียลเอ็กซ์” เป็นนวัตกรรมการลงทุนและนับเป็นการลงทุนในคอนโดมิเนียมหรูผ่านสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้นำคอนโดมิเนียม “พาร์ค ออริจิ้น” 3 ทำเล รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 361 ยูนิต ได้แก่ พร้อมพงษ์ พญาไท และทองหล่อ มาเป็นสินทรัพย์อ้างอิง ด้วยการนำคอนโดฯ 3 ทำเลดังกล่าวมาแปลงเป็นหน่วยการลงทุนขนาดเล็ก ซึ่งการลงทุน 1 โทเคนดิจิทัล เรียลเอ็กซ์ จะเทียบเท่าการลงทุนในพื้นที่คอนโดฯ ประมาณ 1 ตารางนิ้ว ทำให้ทุกคนเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายขึ้น

ทั้งนี้ คอนโดฯ พาร์ค ออริจิ้น ทั้ง 3 โครงการที่นำมาเป็นสินทรัพย์อ้างอิง ล้วนอยู่ในทำเลใจกลางเมืองที่มีศักยภาพสูง ได้รับการออกแบบให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และอยู่ในสภาพใหม่ จึงเป็นที่ต้องการของผู้เช่า อีกทั้งจะได้รับปัจจัยบวกจากการเปิดประเทศส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทยอยฟื้นตัว รวมถึงมีชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อทำงานจึงมีความต้องการเช่าคอนโดฯ เพื่ออยู่อาศัยในระยะยาว และมีแนวโน้มที่ราคาขายจะเพิ่มขึ้นในอนาคต

การลงทุนในโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน “เรียลเอ็กซ์” มีอายุโครงการ 10 ปีนับจากวันที่เริ่มโครงการ จุดเด่นคือผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทน 2 ส่วน ประกอบด้วย (1) ปีที่ 1-5 รับผลตอบแทนเป็นรายไตรมาสจากค่าเช่าสุทธิของคอนโดฯ ทั้ง 3 โครงการที่เป็นสินทรัพย์อ้างอิง โดยบริษัท พาร์ค ลักชัวรี่ จำกัด ในเครือ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ หรือ ORI จะรับประกันรายรับสุทธิของโครงการที่ 4% 4.25% 4.50% 4.75% และ 5% ต่อปีของมูลค่าเสนอขายโทเคนดิจิทัลฯ ตามลำดับ และ (2) ปีที่ 6-10 มีโอกาสรับส่วนต่างราคาคอนโดฯ ที่เพิ่มขึ้นใน 6 ปีข้างหน้า โดยนับตั้งแต่ปีที่ 6 คอนโดฯ ที่ไม่มีผู้เช่าจะถูกนำมาขายในราคาตลาดช่วงนั้น ๆ ซึ่งคาดว่าราคาขายจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันเนื่องจากอสังหาฯ เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่ม และเมื่อขายได้ก็จะนำเงินมาจ่ายให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน “เรียลเอ็กซ์” ตามสัดส่วนการลงทุนตั้งแต่ปีที่ 6 เป็นต้นไป และยังคงได้รับผลตอบแทนตามจริงเป็นรายไตรมาสจากคอนโดฯ ที่มีผู้เช่า

นางสาวจิตตินันท์ ชาติสีหราช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด หรือ Token X บริษัทภายใต้กลุ่มธุรกิจทางการเงินเอสซีบี เอกซ์ (SCBX Group) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลในประเทศไทย (ICO Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน “เรียลเอ็กซ์” (RealX) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน “เรียลเอ็กซ์” ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (ICO) ปัจจุบันได้รับการพิจารณาอนุมัติและมีผลใช้บังคับเป็นที่เรียบร้อย ล่าสุดจึงเตรียมเปิดจองซื้อโทเคนดิจิทัลฯ เรียลเอ็กซ์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.30 น. ที่ราคาเสนอขาย 182 บาทต่อโทเคนฯ ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน TokenX ของโทเคน เอกซ์ https://tokenxapp.page.link/c6wA

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินได้ 2 วิธี (1) ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน SCB EASY (ชื่อผู้โอนเงินต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น) หรือ (2) ผ่านระบบ Bill Payment เป็นเงินสด/ โอนเงิน หรือชำระด้วยเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ (ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2566 (ในเวลาทำการของธนาคาร) โดยสามารถดาวน์โหลดแอปฯ TokenX ได้แล้วที่ App Store และ Play Store และทำการลงทะเบียน ตรวจสอบตัวตน (KYC/ CDD) ตรวจสอบตามกฎหมาย ตรวจสอบความเหมาะสมและรับรองคุณสมบัติของผู้ลงทุนตามขั้นตอน ทั้งนี้ผู้ลงทุนรายย่อยจองซื้อได้รายละไม่เกิน 300,000 บาท และผู้ลงทุน จะได้รับการจัดสรรตามดุลยพินิจผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ลำดับการชำระเงินของผู้ลงทุนแต่ละรายโดยผู้ลงทุนที่ชำระเงินก่อนจะได้รับจัดสรรก่อน (First come first served) กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปริมาณความต้องการซื้อโทเคนดิจิทัลของผู้ลงทุนแต่ละประเภท สภาวะตลาด เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด (TDX) ในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. เตรียมนำโทเคนดิจิทัล “เรียลเอ็กซ์” เข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดรองเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง โดย “เรียลเอ็กซ์” นับเป็นโทเคนดิจิทัลเหรียญแรกที่เข้าเทรดในแพลตฟอร์ม TDX อีกด้วย

การเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน “เรียลเอ็กซ์” ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก มีจำนวนประมาณ 19 ล้านโทเคน รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 3,500 ล้านบาท โดยผู้ลงทุนสามารถมั่นใจในความปลอดภัยของระบบการทำธุรกรรมจองซื้อโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน “เรียลเอ็กซ์” เนื่องจากระบบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายครั้งนี้ได้รับการกำกับดูแลจากสำนักงาน ก.ล.ต. และระบบงาน ICO Portal ของ Token X ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐานความปลอดภัยมาเป็นอย่างดีและได้รับการตรวจสอบจากที่ปรึกษาทั้งภายในและภายนอก นอกจากนี้มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ทำหน้าที่ช่วยดูแลจัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนในโทเคนดิจิทัลฯ เรียลเอ็กซ์ และมีบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมาย

***สินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยง โปรดทำความเข้าใจและศึกษาลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้