The IPO

7 จุดเด่นหุ้น UBA


15 ธันวาคม 2565
116

7 ประการจุดเด่นของ บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ UBA ผู้นำธุรกิจด้านการให้บริการจัดการน้ำ เดินระบบ และบำรุงรักษาแบบครบวงจร ที่พร้อมเติบโตก้าวกระโดด

1. ตัวจริงเรื่องบำบัดน้ำครบวงจร

ให้บริการจัดการน้ำ เดินระบบ และบำรุงรักษาแบบครบวงจรของประเทศไทย กลุ่มผลิตภัณฑ์การให้บริการ ได้แก่ งานระบบบำบัดน้ำเสีย งานอุโมงค์ระบายน้ำ และงานระบบน้ำประปา

2. คุณภาพมาตรฐานการันตี

ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ทั้งระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน (ISO 9001) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน (ISO 14001) และระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาตรฐาน (ISO 45001)

3. ประสบการณ์สูง

ผู้บริหารและทีมงานมีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจมายาวนาน 21 ปี ทำให้มีองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นที่ยอมรับของลูกค้า

4. อยู่ในอุตสาหกรรมที่เติบโต

โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยที่ขยายตัวทำให้การใช้น้ำและความจำเป็นในการบำบัดน้ำสูงขึ้น ทั้งนี้หากเทียบการบำบัดน้ำเสียของประเทศไทยกับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะพบว่าประเทศที่พัฒนาแล้วมีค่าเฉลี่ยในการบำบัดน้ำเสีย ประมาณ 91% แต่ปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีการบำบัดน้ำเสียเพียงแค่ 27% จากปริมาณน้ำเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น

5. ธุรกิจมีโอกาสขยายตัวต่อเนื่อง

จากฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่ และโอกาสของปริมาณงานในตลาด ผู้บริหารคาดว่า ในอีก 3 ปีข้างหน้าอัตราการเติบโตรายได้เฉลี่ยจะอยู่ที่ระดับ 10 -30 % โดย UBA มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประมูลงานภาครัฐและเอกชนกว่า 10,000 ล้านบาทใน 3 - 5 ปีข้างหน้า

6. กระจายฐานลูกค้าหลากหลาย

ให้บริการหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มห้างสรรพสินค้า มหาวิทยาลัย และกระทรวงต่างๆ

7. แข็งแกร่งขึ้นหลังเข้าตลาดทุนไปแล้ว

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 หุ้น UBA ได้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) เงินที่ได้รับจากการระดมทุนครั้งนี้ 289 ล้านบาท ใช้เพื่อรองรับโอกาสจากการเติบโตของบริษัท ได้แก่ การลงทุนพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System) การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสินค้าและบริการใหม่ ซื้อและปรับปรุงเครื่องจักรที่ใช้สนับสนุนการดำเนินงาน และชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินลดลง เพิ่มศักยภาพการทำกำไรได้สูงขึ้น