The IPO

7 จุดเด่นหุ้น DTCENT


14 ธันวาคม 2565
128

7 ประการจุดเด่นของ บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ DTCENT ผู้ให้บริการระบบ GPS Tracking อันดับ 1 ของไทย ที่พร้อมโชว์ฟอร์มเติบโตก้าวกระโดดต่อได้อีก หลังไอพีโอและเข้าซื้อขายบนกระดานหุ้นไทย SET ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 15 ธันวาคม 2565

1. ผู้นำวงการ

เป็นผู้ให้บริการระบบ GPS Tracking อันดับ 1 ของไทย (อ้างอิงข้อมูลกรมขนส่งทางบกเมื่อ มกราคมปี 2565)

2. ตัวจริงด้านเทคโนโลยี-ประสบการณ์สูง

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ พัฒนาโดยทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีภายในจึงตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีและทันสมัยกว่า ทั้งผู้บริหารและคณะทีมงานหลักมีประสบการณ์ในวงการมากกว่า 25 ปี มีทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีที่พัฒนากว่า 69 คน

3. 24 ชม. และครบวงจร

ให้บริการลูกค้าครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ พัฒนาสินค้าฮาร์ดแวร์ ระบบซอฟต์แวร์ ตลอดไปจนให้บริการซ่อมบำรุงหลังการขาย รวมถึงการบริการแบบ Onsite ตลอด 24 ชั่วโมง

4. อยู่ในธุรกิจที่ห้อมล้อมด้วยปัจจัยบวก

การใช้เทคโนโลยีในทุกภาคส่วนเป็นเมกะเทรนด์ของโลก ด้านนโยบายรัฐบาลไทยก็ให้ความสำคัญกับ IoT ผลักดันให้เกิดการใช้ในหน่วยงานต่างๆ ในขณะที่สาธารณูปโภคพื้นฐานในยุคนี้พร้อมรองรับแล้ว

5. พันมิตรธุรกิจแข็งแกร่ง

2 พันธมิตรทางธุรกิจสำคัญได้แก่ 1) บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด (BRS) ที่จะร่วมกันพัฒนา ผลิตภัณฑ์ด้าน Supply Chain Solution และ 2) ยาซากิ เอ็นเนอร์จี ซิสเท็ม คอร์ปอเรชั่น (YES) ในการเสริมสร้างและพัฒนาให้ DTCENT เป็น Tier - 1 Supplier ในการดำเนินธุรกิจ OEM ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

6. อัตรากำไรขั้นต้นสูง

ตัวเลขอัตรากำไรขั้นต้น 3 ปีก่อนหน้านี้อยู่ในช่วง 49-62% ส่วน 6 เดือนแรกปี 2565 อยู่ที่ 52%

7. สถานะแข็งแกร่ง บริหารการเงินรัดกุม

แนวทางดำเนินธุรกิจเน้นความเสี่ยงต่ำ จึงทำให้ตัวเลขหนี้สินต่อทุนน้อยกว่าระดับ 1 เท่าอย่างต่อเนื่อง งบปีสิ้นปี 2564 อัตรา D/E อยู่เพียง 0.53 เท่า และครึ่งแรกปี 2565 อัตรา 0.48 เท่า โดยยังไม่นับความแข็งแกร่งที่จะเพิ่มขึ้นอีกหลังได้รับเงินระดมทุนไอพีโอ

--ข้อมูลเพิ่มเติม--

ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด

จำนวนเสนอขายไอพีโอ : 305 ล้านหุ้น

ราคาจองต่อหุ้น : 2.86 บาท

มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) : 0.50 บาท

กำหนดเข้าซื้อขายวันแรก : 15 ธันวาคม 2565