เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

เว็บบอร์ด

คุยนอกรอบ "ชนิต สุวรรณพรินทร์" ยึดหลักท่านพุทธทาสนำทาง

  • 2019-02-05 10:02:07
  • 835

 ในวงการนักการตลาดของไทย โดยเฉพาะธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม "ชนิต สุวรรณพรินทร์" กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ เพราะมีประสบการณ์และความ เชี่ยวชาญในการบริหารงานมายาวนานมากกว่า 20 ปี รวมทั้งยังได้รับรางวัล "บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ประจำปี 2017" จากมูลนิธิ มสวท. ได้จัดทำโครงการบุคคลคุณภาพแห่งปี 2017 เพื่อประกาศเกียรติคุณ และเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ

 หากถามถึงรูปแบบการใช้ชีวิตของเขาต้องบอกว่าเป็นไปอย่างเรียบง่าย ด้วยบุคลิกที่มีความเป็นกันเอง คุยสนุก ทำให้คนรอบข้างมีรอยยิ้มทุกครั้ง เมื่อมีโอกาสได้ร่วมสนทนาด้วย เล่าให้ฟังถึงกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำทุกเช้าหลังจากตื่นนอน คือการตั้งสติ ระลึกรู้สึกตัว รู้ทันจิต ทำให้เกิดสมาธิและปัญญา เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตในแต่ละวัน "ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตหรือการบริหารงานจะใช้หลักธรรมะของท่านพุทธทาสภิกขุ เป็นแสงสว่างส่องนำทาง โดยเฉพาะการยึดหลักคิด คือ เราต้องระลึก รู้สึกตัว เฝ้าดู รู้ทัน จะได้มีสติสัมปชัญญะในการกำจัดทุกข์ และการเป็นผู้บริหารควรจะต้องยึดหลักพรหมวิหาร 4 คือ การมีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา หรือเข้าใจใส่ใจดูแลทีมงานของเรา เพราะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคง"

 จุดเริ่มต้นของการนำเอาหลักธรรมะมาใช้ในการดูแลพนักงานองค์กรนั้น เกิดขึ้นจากการที่ "ชนิต" เคยสัมผัสกับชีวิตของการเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการมาก่อน และต้องผ่านอุปสรรคต่างๆ มากมายจนสามารถพัฒนาความสามารถให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูง และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยเขาผ่านประสบการณ์ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 หรือยุควิกฤติต้มยำกุ้ง ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญในชีวิตการทำงาน เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนชีวิตที่จะต้องเร่งสร้าง และสะสมประสบการณ์เพื่อให้เดินไปสู่เป้าหมายของการเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดให้ได้ ส่วนการก้าวเข้ามาทำงานบริษัทแห่งนี้ เริ่มจากร่วมงานการตลาดของบริษัทเซเรบอส ทำให้ได้พบกับ "ชัชชวี วัฒนสุข" ประธานกรรมการบริหารของ TACC และเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้ามาทำงานในฐานะกรรมการผู้จัดการนั่นเอง

 "แนวคิดของหลักการบริหาร เพื่อสร้างทีมงานให้มีความแข็ง แกร่งคือ การสร้างทีมงานที่มีบุคลากรที่มีความสามารถในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน ขณะเดียวกันก็ต้องช่วยกันทำงาน ช่วยสร้างประสบการณ์ให้กันและกัน เราต้องทำให้องค์กรเติบโตได้ เราก็บอกพนักงานทุกคนจะต้องรู้ว่า บริษัทต้องการอะไร คนแบบไหนที่ต้องการ และสามารถช่วยพัฒนาองค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงแข็งแรง"

 ต้องยอมรับว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา TACC มีพัฒนาการเติบโตในทิศทางที่ดีขึ้น การเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ทำ ให้บริษัทมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถเติบโตทั้งรายได้ และกำไรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในฐานะผู้บริหารมั่นใจว่า TACC ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกทั้งในและต่างประเทศ

 "เป้าหมายชีวิตการทำงานของตัวเองมีความตั้งใจที่จะเกษียณเมื่ออายุครบ 55 ปี จะค่อยๆ ปรับลดบทบาทหน้าที่การทำงานจากระดับ กรรมการผู้จัดการมาเป็นกรรมการบริษัท  และเมื่อลูกเรียนจบการศึกษา แพทย์แล้ว มีแผนที่จะศึกษาสร้างศูนย์การแพทย์เพื่อรักษาดูแลคนระดับกลาง โดยอาจจะเป็นการทำโครงการร่วมกับบริษัทเอกชน ซึ่งศูนย์การแพทย์ดังกล่าวจะเป็นการทำเพื่อสังคม และไม่เน้นแสวงหาผลกำไร และการทำเช่นนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเป็นการสานต่อปณิธานที่ดีให้คงไว้ต่อไปในสังคมไทย" ชนิตกล่าวทิ้งท้าย.

(ที่มา :  หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562)  ความคิดเห็น

ฝากความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบ ก่อนเขียนความคิดเห็น