เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

คอลัมนิสต์


Smart Invest

  • 2021-03-03 14:53:09
  • 2244

GULF ดอด ซื้อ INTUCH เพิ่ม ขึ้นแท่นหุ้นใหญ่อันดับ 2

ในปี 2563 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้ทยอยเพิ่มสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH อย่างต่อเนื่อง 


จากข้อมูลที่บริษัท GULF ได้รายงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ในเรื่องการเข้าลงทุนซื้อหุ้น INTUCH เพิ่มเติมจะพบว่า ณ. วันที่ 28 ธันวาคม 2563 GULF ได้ถือหุ้นสามัญใน INTUCH คิดเป็นสัดส่วน 14.39% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ INTUCH 

ทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลในส่วนโครงสร้างผู้ถือหุ้นล่าสุดของ INTUCH ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 พบว่า GULF ได้เพิ่มสัดส่วนการถือครองหุ้นINTUCH เป็น 15.78% เพิ่มขึ้นจากช่วงสิ้นปีก่อน 1.39% ดังนั้นสะท้อนให้เห็นว่า GULF ยังคงทยอยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง 

โดยเมื่อพิจารณาจากโครงสร้างผู้ถือหุ้นล่าสุด พบว่า GULF ได้ขยับขึ้นมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 รองจากกลุ่ม SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.ที่ถือครองหุ้นอยู่ที่ 21% ซึ่งถือว่ามีสัดส่วนที่เริ่มใกล้เคียงกันมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากGULF ยังคงทยอยซื้อหุ้นในลักษณะนี้ จึงมีความเป็นไปได้ว่า GULF มีโอกาสที่เพิ่มการถือครองหุ้นมากขึ้นจนกลายมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 หรือไม่คงต้องติดตามกันต่อไป

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ INTUCH ล่าสุด ณ 23 ก.พ. 64 ประกอบด้วย

รายชื่อ จำนวน (ล้านหุ้น)%การถือครอง 
SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.673,348,26421
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์505,918,11415.78
ไทยเอ็นวีดีอาร์ 463,009,86614.44
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING166,753,4605.20
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES 45,803,8861.43
สำนักงานประกันสังคม43,645,1001.36
STATE STREET EUROPE LIMITED33,219,7941.04
THE BANK OF NEW YORK MELLON31,611,600.99
เพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ 31,023,1000.97
GIC PRIVATE LIMITED21,620,7000.67

นอกจากนี้ จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่า กองทุนรัฐบาลสิงคโปร์หรือ GIC PRIVATE LIMITED ได้เข้ามาถือครองหุ้น 21.62ล้านหุ้น คิดเป็น 0.67% จากเดิมที่ไม่ปรากฏการถือครองหุ้น รวมทั้งเมื่อตรวจสอบไปในช่วง 3 ปีก่อนหน้านี้ไม่พบว่าเคยถือหุ้น  และหากนำราคาหุ้นมาคำนวณกับการเข้ามาถือครองหุ้นในครั้งนี้ ก็พบว่า กองทุนGIC น่าจะใช้เงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 1 พันล้านบาท 

ขณะเดียวกันหากนำโครงสร้างผู้ถือหุ้นINTUCH ครั้งก่อนในเดือน สำหรับการเคลื่อนไหวราคาหุ้น INTUCH ตั้งแต่ต้นปี 2564 ราคาหุ้นปรับลดลง 3.11% จากราคา 56.25 บาท เหลือ 54.50 บาท  

  • ผู้โพสต์ nongnapas
  • 2021-03-03 14:53:09
  • 2244

ผู้สนับสนุน