เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

คอลัมนิสต์


Smart Invest

  • 2021-01-06 11:03:50
  • 12282

“KTC-NOBLE” พุ่งแรง ดันพอร์ต “เซียนฮง”ทะลุหมื่นล.

ภาพรวมตลาดหุ้นไทยในปี 2563 ดัชนีผันผวนสูงและผลตอบแทนโดยรวมติดลบราว 8% ซึ่งหุ้นขนาดใหญ่ส่วนมากจะปรับตัวลดลง แต่หากพิจารณาเป็นรายตัวจะพบว่า ยังมีหุ้นที่สามารถให้ผลตอบแทนชนะตลาดในอัตราที่สูงมาก


จากการรวบรวมข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ในส่วนหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด(มาร์เก็ตแคป) 100 อันดับแรกในตลาดหุ้นไทย พบว่า ในปีที่ผ่านมาหุ้นใหญ่ที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ประกอบด้วย หุ้นDELTA เพิ่มขึ้น 808% รองลงมาหุ้นKEX เพิ่มขึ้น 75% และหุ้นKTC เพิ่มขึ้น 50%

ทั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูลพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนรายใหญ่อย่าง" สถาพร งามเรืองพงศ์" และเป็นที่รู้จักกันในนาม"เซียนฮง" หรือนักลงทุนสายVI ซึ่งนิยมลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่เพียงไม่กี่ตัว ซึ่งในปีที่ผ่านมา ถือว่า"เซียนฮง"ประสบความสำเร็จในการลงทุนได้เป็นอย่างดี เพราะหุ้นในพอร์ตที่ถือลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนให้มีกำไรทุกตัว โดยพอร์ตลงทุนของ"เซียนฮง"ถือหุ้นดังนี้ 

หุ้นจำนวนถือต้นปีจำนวนถือสิ้นปี
DOHOME67,433,20031,796,500
IVLไม่พบการถือครอง83,658,700
KTC128,509,000128,509,000
NOBLEไม่พบการถือครอง14,986,200

หน่วย: หุ้น

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าในช่วงครึ่งปีหลัง เซียนฮง ได้เข้ามาเพิ่มสัดส่วนการถือครองในสัดส่วนที่สูงจนปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของหุ้นIVL และNOBLE จากในช่วงต้นปีไม่ปรากฏการถือครองหุ้นดังกล่าว ซึ่งจะถือเพียง หุ้นKTC และ DOHOME 

ขณะที่หากพิจารณาการเคลื่อนไหวราคาหุ้นในปีที่ผ่านมา หุ้นในพอร์ตลงทุนของ"เซียนฮง"จะเห็นว่า ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกบริษัทฯ โดย ราคาหุ้น DOHOME เพิ่มขึ้น 43% IVL 5 % KTC 50% NOBLE 51% 

อย่างไรก็ตาม การที่ราคาหุ้นในพอร์ตลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลให้มูลค่าการถือครองสูงขึ้น ซึ่งจะเห็นว่าในปี2563 พอร์ตลงทุนของ"เซียนฮง"มีมูลค่าสูงขึ้นกว่าเท่าตัว จากระดับ 5,733.57 ล้านบาท เป็น 11,558.46 ล้านบาท ดังนั้นในปีที่ผ่านมาหากใครถือหุ้นดังกล่าวก็ย่อมได้รับผลตอบแทนที่ดีและชนะผลตอบแทนของภาพรวมตลาดอีกด้วย 

นอกจากนี้ หากติดตามข้อมูลในอดีตจะพบว่า หุ้น KTC ถือเป็นหุ้นที่สามารถให้ผลตอบแทนต่อเนื่องและโดดเด่น โดยเฉพาะในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งในปี 2561 ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น 63% ปี2562 ราคาเพิ่มขึ้น 29% และในปี2563 ราคาเพิ่มขึ้น 50% หากใครถือ หุ้นKTC และถือลงทุนไว้ต่อเนื่อง มูลค่าการถือครองหุ้น KTC จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 100% 

หุ้นมูลค่าต้นปีมูลค่าสิ้นปีส่วนต่างเพิ่มขึ้น/ลดลง
DOHOME657.47445.15-212.32 (ลดสัดส่วนการถือหุ้น)
IVL03,095.373,095.37
KTC 5,076.107,646.282,570.18
NOBLE0371.65371.65
รวม5,733.5711,558.465,824.88

หน่วย : ล้านบาท

  • ผู้โพสต์ มิ้ว
  • 2021-01-06 11:03:50
  • 12282

ผู้สนับสนุน