เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

TOA มอบเงิน 1 ล้านบาทสมทบทุนโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ

  • 2021-04-16 09:43:11
  • 878


ประจักษ์ – ละออ ตั้งคารวคุณ ประธานกรรมการ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินสมทบทุน จำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ โดยมี ชาญวิทย์ หิรัญอัศว์ ประธานกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ ร่วมด้วย วงศ์เกียรติ  รักวานิชย์พงศ์ รองประธานกรรมการ และสุพจน์  วงศ์จิรัฐิติกาล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ จัดขึ้น ณ โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานพยาบาลที่เป็นองค์กรสาธารณกุศล ไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือและรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ โดยไม่แบ่งชนชั้น วรรณะ และเชื้อชาติ ศาสนา อีกทั้งให้ความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ผู้สนับสนุน