เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ออกจากระบบ

ข่าว


PRIME รวมพาร์เป็น 2 บ. จากนั้นลดทุนโดยลดพาร์เหลือ 0.50 บ./หุ้น

  • 2019-09-20 11:48:06
  • 1611

PRIME รวมพาร์เป็น 2 บ. จากนั้นลดทุนโดยลดพาร์เหลือ 0.50 บ./หุ้น


การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (PAR)
เรื่อง : การรวมมูลค่าที่ตราไว้ (รวม par)
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.ย. 2562
มูลค่าที่ตราไว้(Par) เดิม(บาท/หุ้น) : 1.00
มูลค่าที่ตราไว้(Par) ใหม่(บาท/หุ้น) : 2.00

การลดทุนชำระ
เรื่อง : การลดทุนโดยลดมูลค่าที่ตราไว้ (Par )
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.ย. 2562
มูลค่าที่ตราไว้ก่อนการลดทุน (บาทต่อหุ้น) : 2.00
มูลค่าที่ตราไว้หลังการลดทุน (บาทต่อหุ้น) : 0.50

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น
เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 19 ก.ย. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 15 พ.ย. 2562ฅ
เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 09 ต.ค. 2562)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 08 ต.ค. 2562

วาระการประชุมที่สำคัญ : 
- การลดทุนเรียกชำระแล้ว
- การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
- การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (Par)

สถานที่ประชุม : ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ที่มา : สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ ติดตามข่าวสารแบบเรียลไทม์ได้ที่ https://hooninside.com 

  • ผู้โพสต์ superviser
  • 2019-09-20 11:48:06
  • 1611

ผู้สนับสนุน