Social

SCC มีความน่าสนใจ


บล.ดีบีเอสวิค เคอร์ส (ประเทศไทย) ระบุในบทวิเคราะห์มองว่า SCC มีความน่าสนใจ หลังจากธุรกิจซีเมนต์ ในไทยฟื้นตัวหลังดีมานด์จากโครงการรัฐสูงขึ้น ส่วนในกัมพูชาก็เติบโตดี บริษัทจะเน้นการทำธุรกิจค้าปลีกในลักษณะ Solution มากขึ้นเพราะเป็นส่วนที่ยังเติบโตได้และมีอัตรากำไรดี

ขณะที่ ธุรกิจปิโตรเคมี ค่อนข้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน บริษัทคาดว่าสเปรดในปี 62-63 จะทรงตัว และมีแผนเพิ่มสัดส่วนสินค้า HVA ที่มีมาร์จิ้นสูงเพื่อขยายกำไรและทำให้ผลประกอบการปิโตรเคมีมีเสถียรภาพดีขึ้น โครงการลงทุนใหม่ๆจะหนุนการขยายตัวของรายได้และกำไรในระยะยาว

ส่วนธุรกิจบรรจุภัณฑ์เติบโตดี โดยบรรจุภัณฑ์อาหารที่มีอัตรากำไรสูงจะ Outperform ผลิตภัณฑ์อื่นๆ บริษัทเล็งหาโอกาสในการซื้อและควบรวมกิจการเพื่อความเป็นผู้นำในตลาด ASEAN

คำแนะนำจึงเป็น ซื้อ ราคาพื้นฐาน 504 บาท

  • 106