Social

5 สิ่งกับเรื่องตู้ ATM

เซียนสายเขียว


1. ช็อกโกแล็ต

กลไกของตู้กดเงินอัตโนมัติ หรือ ATM ถูกปรับปรุงมาจากเครื่องขายช็อกโกแล็ตอัตโนมัติ โดยปี ค.ศ. 1965 ชาวอังกฤษชื่อ "จอห์น เชพเพิร์ด บารอน" เสนอแนวคิดประดิษฐ์ตู้กดเงินอัตโนมัติให้ธนาคารบาร์เคลย์นำไปใช้ กระทั่งวันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ. 1967 ธนาคารบาร์เคลย์ สาขาเอ็นฟิลด์ ในกรุงลอนดอน จึงเริ่มให้บริการตู้ ATM เป็นครั้งแรกของโลก

 2. รูในผนัง

ตู้กดเงินอัตโนมัติหรือ ATM ได้รับการจดลิขสิทธิ์ชื่อผลิตภัณฑ์ว่า Hole in the Wall หรือแปลเป็นไทยว่า รูในผนัง เนื่องจากต้องฝังเครื่องอยู่ในผนัง ซึ่งตู้นี้ผู้ใช้สามารถถอนเงินได้ครั้งละ 10 ปอนด์ โดยใช้ใบสั่งจ่ายพิเศษทำจากกระดาษ และต้องใส่รหัส 6 ตัว ทว่าภายหลังลดรหัสกดเงินจาก 6 ตัว เหลือ 4 ตัว 

3. ไทยพาณิชย์

  ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้ให้บริการตู้เอทีเอ็มเครื่องแรกของไทย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2526 ติดตั้งที่แรกที่สำนักงานใหญ่ซึ่งขณะนั้นอยู่ที่ถนนเพชรบุรี จังหวัดกรุงเทพฯ

4. ตู้สีขาว

 ตู้กดเงินอัตโนมัตสีขาว หรือ White Label เป็นโครงการที่จะผสานความร่วมมือระหว่างธนาคารต่างๆ ให้ช่วยกันลดต้นทุนซึ่งกันและกันหันมาใช้ตู้เพียงตู้เดียวที่จะเป็นตัวแทนของหลายๆ ธนาคาร โครงการนี้เกิดจากการผลักดันโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และหากทุกธนาคารให้ความร่วมมือก็มีโอกาสจะได้เห็นการทดลองใช้ในปีหน้า

5. คำทำนาย

  แม้ตัวเลขการถอนเงินสดจากตู้ ATM ในไทยมีแนวโน้มลดลงอ้างอิงจากปริมาณธนบัตรหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอลงจากการเติบโต 9.8% (เฉลี่ยปีพ.ศ. 2550 - 2555) เหลือเพียง 5.2% (เฉลี่ยปีพ.ศ.  2556 - 2560) สวนทางกับ e-Payment ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องราว 19% ต่อปี แต่หากดูภาพใหญ่ระดับโลกแล้ว ประเทศส่วนใหญ่ก็ยังมีการใช้เงินสดเพิ่มขึ้น (เว้นประเทศสวีเดนและจีนที่ปริมาณเงินสดลดลง) ดังนั้นจึงยังยากที่จะทำนายว่าความจำเป็นของตู้ ATM ในสังคมไทยจะถูกแทนที่ด้วยระบบไร้เงินสดได้ในวันใด แต่ที่แน่ๆ คือบรรดานายแบงก์จะพยายามโกย "ค่าธรรมเนียม" จากประชาชนอย่างเราๆให้ได้มากที่สุดในทุกวิถีทาง

  • 382