Photo Release
WPH ลงนามในสัญญาบริการแปลผลภาพ CT และ MRI
December 21, 2018 10:58 AM


นายแพทย์สมชาย จันทร์สว่าง (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายเชน เหล่าสุนทร (ที่ 1 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) (WPH) พร้อมด้วยแพทย์หญิงจามรี เชื้อเพชระโสภณ (ที่ 1 จากซ้าย) และนายวิทย์ วราวิทย์ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการบริษัท อิมเมลจิ้ง โซลูชั่น จำกัด ร่วมพิธีลงนามในสัญญาบริการแปลผลภาพ CT และ MRI ผ่านระบบ Teleradiology โดยรังสีแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจาก “อิมเมลจิ้ง โซลูชั่น” เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการแพทย์ให้กับ WPH เมื่อเร็วๆนี้