Photo Release
WP สนับสนุนโครงการ The World’s Best Street Food : Bangkok 2019
December 04, 2018 10:27 AM


        บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ WP ผู้นำในธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เวิลด์แก๊ส”  โดยคุณชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แถลงข่าว สนับสนุนโครงการ The World’s Best Street Food : Bangkok 2019 มอบรางวัลสุดยอดร้านอาหารริมทาง เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทย ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 3 ของประเทศที่มีอาหารริมทางที่น่าดึงดูดมากที่สุดในโลก จากการจัดลำดับโดย CNN เพื่อเป็นการตอบรับนโยบายท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารหรือ “Gastronomic destination” ในปี 2562” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสำหรับสายอาหารของประเทศไทย กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้สู่ผู้ประกอบการโดยตรงอย่างแท้จริงและยั่งยืน