Photo Release
LIT ร่วมงาน IR Talk Series #3
December 04, 2018 10:00 AM


    คุณสมพล เอกธีรจิตต์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ , คุณชลธิชา ศุภลักษณ์เมธา (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ลีซ อิท (LIT)  ผู้ให้บริการสินเชื่อธุรกิจเพื่อ SMEs  เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงาน IR Talk Series ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “Cracking the Secrets of IR Success for Mid-small Cap” ในช่วง IR Success Story from CEO & CFO เพื่อร่วมแชร์ประสบการณ์ในงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์  ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้