Photo Release
APCS ส่ง บ.ย่อยร่วมสัมมนา "ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานจากขยะชุมชน"
November 08, 2018 10:32 AM


นายสุริยล อุดชาชน (ซ้ายมือ) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด บริษัทย่อยของ บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ APCS ถ่ายภาพหลังเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ “ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานจากขยะชุมชน" ซึ่งจัดโดยสมาคมวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) และ IEEE Power & Energy Society - Thailand Chapter : ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การก่อสร้าง ทดสอบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วยเทคโนโลยีแบบผสมผสาน เทคนิคการกำจัดขยะโดยวิธีการเผาด้วยความร้อนสูงแบบไร้มลภาวะ และผลิตพลังงานไฟฟ้าขยะชุมชน ซึ่งมีผู้ประกอบการให้ความสนใจร่วมรับฟังจำนวนมาก เชื่อว่าจะส่งผลต่อการนำมาประยุกต์ใช้ในการกระบวนการผลิต การลดต้นทุน ซึ่งจะสนับสนุนการเพิ่มรายได้ APCS เติบโตอย่างมีนัยยะสำคัญ  ณ.ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  เมื่อเร็วๆนี้