Photo Release
TPCH คว้ารางวัล ASEAN Energy Awards 2018
November 06, 2018 10:21 AM


  Mr.Dato Paduka Lim Jock Hoi เลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งอาเซียน  ให้เกียรติมอบรางวัลด้านพลังงานทดแทน โครงการพลังงานหมุนเวียนดีเด่น แก่ คุณกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะกรรมการบริหาร (ขวา) บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH  ในงาน ASEAN Energy Awards 2018 หลังจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ของบริษัทฯ ชนะเลิศการประกวด ด้านพลังงานทดแทน โครงการพลังงานหมุนเวียนดีเด่น ประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid)  ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อเร็วๆนี้