News
รายย่อย EARTH ราว 50-60 คนรวมตัวยื่นจดหมายส่งหนังสือถึง KTB ขอคำชี้แจง 5 ประเด็นกังขา
January 08, 2019 4:28 PM

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย "เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ" รวมตัวเข้ายื่นจดหมาย ขอให้ผู้บริหารธนาคารกรุงไทย ณ สำนักงานใหญ่ เรียกร้องให้ชี้แจงข้อสงสัย การระงับสินเชื่อและล็อคบัญชี อันส่งผลให้กิจการได้รับความเสียหาย

เมื่อเวลาประมาณ 8.00 น. วันที่ 8 มกราคม 2562 ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงไทย หรือ KTB มีรายงานว่าพบกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) EARTH รวมตัวกันยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อเจ้าหน้าที่ตัวแทน KTB โดยมีใจความทวงถามถึงสาเหตุและขอคำชี้แจงจากผู้บริหารธนาคารใน 5 ข้อสงสัยอันเกี่ยวโยงกับการระงับวงเงินสินเชื่อและล็อคบัญชีบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นปี 2560 ได้แก่

1.ให้ชี้แจงจุดยืนและเหตุผลของผู้บริการธนาคารกรุงไทย ในการตัดสินใจหยุดสินเชื่อภายในระยะเวลาไม่ถึง 5 เดือน จากลูกค้าชั้นดี มีการลดดอกเบี้ยให้บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) EARTH และผู้ถือหุ้นรายย่อยตั๋ว B/E 0.5% กลายเป็นลูกหนี้ติดบัญชีดำ( NPL : Non-Performing Loan ) ในปี 2560

2.ผู้บริหารธนาคารกรุงไทยต้องชี้แจงเรื่องการอายัดเงิน ของบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) EARTH ในเดือนธันวาคมปี 2561 ที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจต่อไปไม่ได้ และยังทำให้ บริษัทฯ ไม่สามารถชำระเจ้าหนี้หุ้นกู้ ที่ต่ำกว่า 300,000 บาท ลงมา

3.ให้หยุดการกล่าวโทษ และให้ร้ายแก่บริษัทฯ ในคดีตั๋ว B/E ปลอม เพราะการกล่าวโทษทำให้ บริษัทฯ เสื่อมเสียชื่อเสียง มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของคู่ค้า และกระทบต่อการปล่อยสินเชื่อรวมทั้งการอนุมัติของสถาบันการเงินอื่น ให้แก่บริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันผลการตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัทฯ ปรากฎว่ามีเหมืองจริงทรัพย์สินอยู่ครบ ผู้บริหารไม่ได้ทุจริต จึงขอให้ธนาคารกรุงไทยยุติการให้ร้ายแก่บริษัทฯ และถอนคดีความแก่บริษัทฯ พร้อมทั้งจัดแถลงข่าวให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ไม่ต้องตกเป็นจำเลยของสังคมเหมือนที่ผ่านมา หากไม่ดำเนินการตามที่ร้องขอ ผู้ถือหุ้น EARTH จะใช้มาตรการทางกฎหมายตอบโต้ ทั้งทางแพ่งและทางอาญา

4.ให้ชี้แจงเรื่องไม่ออกหุ้นกู้จำนวน 5,000 ล้านบาท ให้แก่บริษัทฯ ทั้งที่บริษัทฯ จะนำเงิน 3,500 ล้านบาท มาชำระคืนหนี้ให้อก่ธนาคารกรุงไทย และได้รับการอนุมัติจาก ก.ล.ต. แล้ว อีกทั้งขณะนั้นบริษัทฯ ได้รับการทบทวนจัดอันดับ Credit Rating เป็น Investment Grade BBB-

5.ให้ชี้แจงนโยบายและจุดประสงค์ ของธนาคารกรุงไทย ในการปรับโครงสร้างหนี้ ของบริษัทฯ เนื่องจากธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ก่อเหตุในการตัดสินเชื่อ และหยุดวงเงินทุกประเภทของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ เกิดผลกระทบรุงแรงสร้างความเสียหายต่อ 1.ผู้ถือตั๋วตราสารหนี้ 2. ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ EARTH 3. มีผลกระทบโดยตรางต่อธนาคารกรุงไทยโดยตรง โดยการสร้างหนี้ NPL 12,000 ล้านบาท ให้กับธนาคารกรุงไทยเอง โดยไม่มีความสมเหตุสมผลในการก่อหนี้ 

  • 229